Nove carine za nekatere proizvode iz jekla in aluminija

torek, 28. januar 2020

Objavljen je bil Razglas o povečanju carin za uvoz derivativnih proizvodov iz jekla in aluminija v ZDA, ki velja tudi za EU.

Podroben opis "derivativnih proizvodov" je naveden v točki 6 omenjenega razglasa. Carine za proizvode iz aluminija (aneks 1) bodo znašale 10 % stopnje dajatev ad valorem (ad valorem rate of duty), za proizvode iz jekla (aneks 2) pa 25 %.

Nova aneksa za aluminij (aneks 1) in jeklo (aneks 2) sta objavljena v Federal Register, in sicer:
Nove carine bodo v veljavi za blago, ki bo skladišče zapustilo oz. bilo namenjeno uporabi po 8. februarju 2020 (00.01 Eastern standard time).

Možno je zaprositi za izjeme:
Podrobnejše informacije in navodila

Pripravila:
Metka Urbas
Veleposlaništvo Republike Slovenije Washington
E: metka.urbas@gov.si