Nove priložnosti za naložbe na področju naravnih virov

ponedeljek, 01. februar 2021

26. januarja 2021 sta Državna služba za geologijo in podtalje Ukrajine ter Urad za spodbujanje naložb Ukrajine "UkraineInvest" skupaj predstavila nove naložbene priložnosti na področju naravnih virov v Ukrajini.

Gre za seznam strateških mineralov, ki jih je mogoče kupiti na elektronskih dražbah - Investment Atlas of Subsoil User.

Na seznamu so tako imenovane kovine "nizkoogljične prihodnosti", po katerih je veliko povpraševanje in se uporabljajo v visokotehnoloških panogah. To so zlasti: litij, titan, zlato, berilij, skandij, cirkonij, uran, kobalt, niobij, molibden, nikelj, tantal.

Odprte ponudbe so objavljene na povezavi www.geo.gov.ua/en/open-bids/.

Pripravil:
Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si