Novosti na izvoznem oknu v oktobru 2016

četrtek, 13. oktober 2016

Vas zanimajo najnovejša gospodarska gibanja na izvoznih trgih?

Na izvoznem oknu so obnovljeni podatki o 53-ih državah, ki vključujejo tudi 106 sektorskih analiz.

V rubriki Države boste našli najnovejše statistične podatke o gospodarskih gibanjih  za obdobje  2011 do 2018, obnovljene podatke o gibanje BDP-ja po državah, zunanji trgovini in  tujih neposrednih investicijah za 53 izvoznih trgov ter blagovni menjavi Slovenije v obdobju januar - junij 2016.
 
Na novo so predstavljeni globalni trendi v šestih panogah: informacijsko komunikacijska tehnologija, avtomobilska industrija, transport,  turizem, ekološka živila in elektronika ter predstavljeni po dve panogi v vsaki izmed 53-ih držav.
 
Ne spreglejte tudi najnovejših podatkov v okviru modela za izbor novih trgov, ki vam pomaga pri odločitvi za izbor najobetavnejših izvoznih trgov za vaše podjetje.

Vabljeni k ogledu!