Novosti na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja

ponedeljek, 06. april 2020

Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja SID banka dopolnjuje ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer ne bo zahtevala dodatnih varščin za nove posle.

Poleg storitvenih garancij bodo zavarovane tudi plačilne garancije.

Povečan  je maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 %. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena Politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40% na 20%, pri določenih zavarovanjih pa je ta kvantitativna zahteva odpravljena v celoti. 
 
SID banka bo proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz. 

Več informacij