Objava Uredbe Sveta (EU) št. 1336/2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom EU

torek, 24. januar 2012

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu EU št. 347 z dne 30. decembra 2011 objavljena Uredba Sveta (EU) št. 1336/2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom EU.

Uredba omogoča nadaljevanje uvoza blaga po poreklu iz Kosova v EU brez plačila carinskih dajatev, v določenih primerih pa tudi iz drugih držav zahodnega Balkana, v skladu z določbami uredbe. Takšen režim je prenehal veljati konec leta 2010. Ker pa se uredba uporablja od 1. januarja 2011 dalje (3. člen), lahko podjetja, ki so v letu 2011 uvozila izdelke in plačala carino, ki bi bili sicer v skladu z določbami uredbe oproščeni plačila carine, uveljavijo pravico do povračila plačanih carinskih dajatev.