Objavljen javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

petek, 03. maj 2013

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 38/2013 z dne 3.5.2013 (Ob-2487/13, stran, 1477) objavljen javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 700.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini
- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
- stroški upravljanja razstavnega prostora.


Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 2.1.2013 do 31.12.2013.

Rok za oddajo vlog je 30.5.2013 do 13.00 ure.

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija.