Objavljen Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017

petek, 05. maj 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS št. 23/2017 z dne 5.5.2017 in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Več informacij o pogojih za kandidiranje je na voljo v javnem razpisu.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2017.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2017 do 31.5.2017.

Javni razpis bo odprt do vključno 5.6.2017.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.


Poglejte si tudi: