Objavljen javni razpis Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

petek, 22. junij 2012

22. junija 2012 je bil v Uradnem listu RS št. 47/2012 objavljen javni razpis "Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini". Na voljo bo 350.000 EUR sredstev, podjetje pa bo lahko prejelo največ 60% upravičenih stroškov projekta oz. največ 10.000 EUR.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slovenskih podjetij pri predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora in stroški upravljanja razstavnega prostora. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2012 do 31.12.2012

Rok za oddajo vlog je 31.7.2012 do 13.00 ure.