Objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

ponedeljek, 27. februar 2017

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 10/2017, z dne 27. 2. 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini.
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 500.000,00 EUR. Intenzivnost pomoči znaša 60% upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more biti nižja od 3.000,00 EUR in ne more preseči 8.000,00 EUR. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Drugi rok za prijavo je 12.6.2017.

Več informacij na portalu SPIRIT Slovenija.