Objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014

sreda, 02. april 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 28. marca 2014 v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014.

 

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

 

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva: zagotavljanju informacij in svetovanju slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanju rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjavo informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednem seznanjanju slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednem zagotavljanju aktualnih poslovnih informacij na portalu www.izvoznookno.si; organizaciji poslovnih dogodkov ter promociji slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.


Okvirna višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo predmeta javnega razpisa je 270.000 EUR.

 

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 5. 2014 do 13. ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. V letu 2013 je SPIRIT Slovenija sofinanciral aktivnosti 15 slovenskih poslovnih klubov v Avstriji, Črni gori, na Hrvaškem, v Italiji, Izraelu, Luksemburgu, na Madžarskem, v Makedoniji, Romuniji, Rusiji, Srbiji, Ukrajini in v ZDA. Slovenski poslovni klubi, ki so jih ustanovili slovenski gospodarstveniki v tujini, praviloma združujejo predstavnike večjih ter izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja in predstavljajo oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. S podporo SPIRIT Slovenija slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo ter tako slovenskim podjetjem nudijo več pomoči. Glavni cilj izvajanja projekta je širitev mreže slovenskih poslovnih klubov v tujini ter vzpostavitev enotnega sistema delovanja slovenskih poslovnih klubov na organizacijskem in na vsebinskem področju.