Objavljen javni razpis za spodbujanje trajnostne strateške poslovne transformacije slovenskih podjetij

četrtek, 04. julij 2019


Konec junija je Javna agencija SPIRIT Slovenija na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu objavila javni razpis z naslovom »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.« Z njim poziva mala in srednje velika slovenska podjetja k vključevanju v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja. V letošnjem letu sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer: 19. julija 2019 in 29. novembra 2019.

Na ta način želi agencija v postopek trajnostne poslovne strateške transformacije vključiti vsaj 60 malih in srednjih podjetij. Izbranim podjetjem bo zagotovljeno 100 % financiranje mentorske podpore za pripravo trajnostnih poslovnih strategij, poslovnih modelov in izvedbenih projektov v sklopu programa Akademije TPSMP ter sofinanciranje izvedbenih projektov do 50 % upravičenih stroškov, do maksimalne vrednosti 100.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji ali s sedežem v kateri koli drugi članici EU in podružnico v Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na razpis zaposlovala najmanj 20 in največ 249 oseb.

Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog, v letu 2019 bosta dva, in sicer: 19. julija 2019 in 29. novembra 2019.

Več o projektu trajnostne strateške transformacije in  javnem razpisu


******

Podjetja po svetu na podlagi trajnostne strateške poslovne transformacije dosegajo višjo dodano vrednost ter konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih izdelkov in storitev na trgu, obenem pa se lažje vključujejo v globalne verige vrednosti. Trajnostnim ciljem je zavezana tudi naša država. Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letih 2016 in 2017 izvajala pilotni program trajnostne strateške transformacije slovenskih podjetij, saj  se zaveda, da vključevanje in načrtovanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese postaja prioriteta in nuja. V pilotni program je bilo vključenih 9 slovenskih podjetij: Anton Blaj, d. o. o., Engrotuš, d. o. o., Hotel Sava Rogaška, d. o. o., Iskraemeco, d. o. o., Lumar IG, d. o. o., M Sora, d. o. o., SIJ, d. d., Steklarna Rogaška, d. o. o. in Talum, d. d. Na podlagi uspešno izvedenega programa, ki je dal odlične rezultate, je nastal tudi metodološki priročnik za trajnostno strateško transformacijo. Pozitivne izkušnje pilotnega programa pa so bile tudi podlaga za pripravo javnega razpisa za spodbujanje trajnostne strateške poslovne transformacije.

******