Objavljen razpis za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih

petek, 05. julij 2019


Objavljen je razpis z naslovom Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022. Z njim želimo spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Okvirna višina sredstev je 2,8 mio EUR, rok za oddajo vlog je 5. oktober 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo podjetja pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Več o javnem razpisu