Objavljena carinska tarifa Združenega kraljestva

torek, 19. maj 2020

Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije je 19.5.2020, objavila carinsko tarifo Združenega kraljestva (UK's Global Tariff), ki bo nadomestila Skupno carinsko tarifo EU s 1.1. 2021, v primeru, da ne bo prišlo do podaljšanja prehodnega obdobja, določenega na podlagi Izstopnega sporazuma.

Carinska tarifa Združenega kraljestva se bo uporabljala za uvoz blaga po poreklu iz tretjih držav v Združeno kraljestvo, z izjemo preferencialnih trgovinskih partnerjev, splošne sheme preferencialov in carinskih opustitev.

Za EU bo zadevna tarifa veljala, če do konca prehodnega obdobja ne bo sklenjen nov sporazum.

Carinska tarifa Združenega kraljestva


Pripravil: MGRT