Obrestne mere 2020

petek, 28. februar 2020

Ministrstvo za finance Republike Hrvaške je za leto 2020 objavilo letno "tržno" obrestno mero med povezanimi strankami v višini 3,42 %. Ta obrestna mera je priznana najnižja in najvišja obrestna mera, ki jo je mogoče zaračunati pri posojilih med domačimi in tujimi povezanimi podjetji v primeru:
  • če se takšne obresti za posojila nerezidenčni osebi ne zaračunajo (ali zaračunajo nižje), se za neplačano ali za znižano razliko poveča osnova za plačilo davka na dobiček;
  • če se obresti nerezidentom plačajo po višji stopnji od predpisane, se davčna osnova na dobiček poveča za  preveč zaračunane obresti.  

Ta obrestna mera velja tudi za posojila med povezanimi osebami - rezidenti, če je eden od njih v ugodnejšem davčnem položaju v primeru da:
  • ima preferencialni davčni status, torej plačuje davek od dohodka pravnih oseb po stopnjah, nižjih od predpisane stopnje, ali je oproščen davka od dohodka (npr. deluje na območjih, ki prejemajo pomoč), ali
  • je upravičen, da v davčnem obdobju prenese davčno izgubo iz prejšnjih davčnih obdobij.

Zamudne obresti
Nova zamudna obrestna mera, ki jo bo davčna uprava Republike Hrvaške zaračunavala od 1. januarja do 30. junija 2020, znaša 6,11 % letno.

Vir: CROWE

Prevod: V.V.Z.

Pripravil:
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr