Obročni mehanizmi za vezavo- Uvedba začasne protidampinške dajatve

četrtek, 17. februar 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 37 z dne 11.02.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 118/2011, ki narekuje uvedbo začasne protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN ex 8305 10 00 s poreklom iz Tajske, in sicer v višini 17,2 za vse proizvajalce.