Obvestilo o podaljšanju veljavnosti GSP uredbe

torek, 05. julij 2011

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu EU L 145 z dne 31. maja 2011 objavljena uredba o podaljšanju veljavnosti uredbe o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP) do konca leta 2013 oziroma do sprejetja nove uredbe o GSP.

Trenutno veljavni GSP je določen z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008, katere veljavnost bi se iztekla konec letošnjega leta.

Evropska komisija je Svetu in Evropskemu parlamentu sredi maja predložila v obravnavo tudi predlog nove uredbe o GSP (COM(2011)241), s katerim naj bi se v določeni meri zožil seznam držav, upravičenih do ugodnosti GSP. Predlagano zoženje seznama je posledica sprememb v svetovnem gospodarstvu, čedalje večja moč držav v vzponu ter proces sklepanja prostotrgovinskih sporazumov EU s posameznimi državami.