Ocena Uredbe EU o gradbenih proizvodih

torek, 08. september 2020


Evropska komisija je v lanskem letu objavila oceno uredbe EU o gradbenih proizvodih in na podlagi ocene opredelila različne politične možnosti za izboljšanje delovanja trga EU za gradbene proizvode.

V imenu Evropske komisije Copenhagen Economics, Danski tehnološki inštitut in EPRD Office for Economic Policy and Regional Development izvajajo podporno študijo za oceno in primerjavo verjetnih učinkov prihodnjih političnih možnosti. Podjetja vabijo, da v raziskavi delijo svoja spoznanja in pričakovanja ter s tem prispevajo k razvoju in oblikovanju zakonodaje EU o gradbenih proizvodih.

Vprašalnik v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in poljskem jeziku je dostopen do 2. oktobra 2020.

Dostop do vprašalnika

Politika zasebnosti

Dodatne informacije: CPRsurvey@teknologisk.dk