Odlog plačila davka IRAP v Deželi FJK

torek, 20. oktober 2020

Deželna vlada FJK je ena izmed prvih, ki so v Italiji določile odlog plačila drugega obroka deželnega davka IRAP, ki bi sicer zapadel 30. novembra.

Podjetja in samostojni poklici bodo tako lahko celotni davek za leto 2020 plačali v enkratnem znesku junija 2021.

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it