Odpravljena prepoved vstopa tujcev v Ukrajino

torek, 16. junij 2020

Kabinet ministrov Ukrajine je v okviru načrta "prilagodljive karantene" pričel s postopnim opuščanjem nekaterih ukrepov, povezanih s COVID-19. 12. junija 2020 je vlada Ukrajine sprejela sklep o ponovnem obratovanju vseh kontrolnih točk na ukrajinskih letališčih in tujim državljanom omogočila prehajanje meja.

Tujci lahko vstopijo v Ukrajino po kopnem ali zraku v primeru, da niso državljani držav z višjo stopnjo okuženosti s COVID-19 in da se v zadnjih 14 dneh niso nahajali na ozemlju teh držav. Mednarodni linijski potniški promet v Ukrajini je ponovno vzpostavljen od 15. junija 2020.

Slovenski državljani bodo lahko vstopili v Ukrajino, če bodo dokazali, da imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, ki krije vse stroške, povezane z zdravljenjem COVID-19 v Ukrajini. V kolikor bo Ministrstvo za zdravje Ukrajine ocenilo, da je Slovenija država z visoko incidenco COVID-19, je za slovenske državljane ob vstopu v Ukrajino predvidena samo-izolacija.

Odločitev o tem bo Ministrstvo za zdravje Ukrajine vsake tri dni sporočalo mejni straži ter jo objavljalo na svojih spletnih straneh. Od 14. junija 2020 je bila Slovenija v zeleni coni, kar pomeni, da ni bilo dodatnih omejitev za potovanje in zahtev glede samo-izolacije. Skladno s temi določili morajo slovenski državljani, ki potujejo v Ukrajino, pred potovanjem preveriti zadnjo odločitev ministrstva.

Podatki o številu aktivnih primerov COVID-19 na 100 tisoč prebivalcev, 14. junij 2020 (pdf)

Pripravil:
Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si