Odredba FJK 14/PC in uredba vlade DPCM 17.05.20: Ponovni zagon gospodarski dejavnosti

torek, 19. maj 2020


Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal v poznih večernih urah dne 17. maja novo odredbo, ki velja od 18.maja do 3. junija.

Glavne novosti so sledeče:

 1. za vse, ki se podajo izven svojega bivališča, razen primerov iz 2. točke, je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za dihala in ohranjanje medsebojne razdalje vsaj enega metra, kot predvidena veljavna zakonodaja, ob upoštevanju strožjih sektorskih določb;
 2. ni potrebna uporaba zaščitnih sredstev za dihala v sledečih primerih:
 • ob vožnji motornih vozil (4 in 2 kolesnih), razen službenih vozil, v primeru, da je delodajalec določil različna pravila;
 • v primeru oseb mlajših od šestih let;
 • v primeru invalidnosti, ki ni skladna z uporabo maske;
 • v primeru subjektov, ki sami stanujejo v objektih, ki niso odprti javnosti, kot predvidevajo specifični protokoli in /ali priporočila;
 • v primeru izvajanja motorične dejavnosti v izoliranih krajih in intenzivne športne dejavnosti;
 1. vedno je dovoljeno premikanje v okviru deželnega ozemlja, tudi za rekreacijo, turizem, s katerim koli sredstvom;
 2. prepovedano je zbiranje oseb, ki ne sobivajo bodisi na zasebnih kot javnih površinah;
 3. dovoljeni so zasebni sestanki, kot npr. skupščine stanovanjskih blokov in družb, društev, s spoštovanjem predvidenih ukrepov proti širjenju okužbe;
 4. dovoljena je motorična in športna dejavnost, kot npr. kolesarjenje, tek, lokostrelstvo, jahanje, tenis, golf, ne samo na odprtem, temveč tudi v športnih centrih in objektih, tudi z uporabo naprav, ob spoštovanju predvidenih priporočil;
 5. dovoljeno je premikanje prebivalcev bivših pokrajin, ki mejijo z deželo Veneto, za obisk sorodnikov v območjih mejnih pokrajin z deželo Furlanijo Julijsko-krajino;
 6. v trgovskih obratih je obvezna uporaba primernih hidro-alkoholnih raztopin za razkuževanje rok, ki morajo vedno biti na razpolago strankam ob vhodu in izhodu iz obratov;
 7. v obratih, ki prodajajo oblačila, je obvezna uporaba primernih hidro-alkoholnih raztopin za razkuževanje rok tudi v notranjosti obrata, še posebno, kjer ni možnosti uporabe rokavic za enkratno uporabo zaradi pomanjkanja dobav;
 8. v obratih, ki prodajajo jestvine, kjer se stranke dotikajo blaga, je obvezno dati na razpolago strankam rokavice za enkratno uporabo in hidro-alkoholne raztopine ob vhodu v obrat;
 9. poleg tistih, ki so bile že dovoljene, lahko obratujejo tudi sledeče gospodarske dejavnosti, ob spoštovanju specifičnih smernic, ki so priložene odredbi:
 • gostinstvo
 • turistične dejavnosti (kopanje)
 • nastanitvene zmogljivosti
 • storitve nege oseb (frizerji in estetisti)
 • trgovina na drobno
 • trgovina na drobno na javnih površinah (tržnice, sejmi, tržnice za hobiste)
 • pisarne odprte za javnost
 • bazeni
 • telovadnice in fitnesi
 • vzdrževanje zelenja
 • muzeji, arhivi in knjižnice
 1. poleg tistih, ki so bile že dovoljene, lahko obratujejo tudi sledeče gospodarske dejavnosti, ob spoštovanju deželnih smernic in določil v prilogi 10 uredbe DPCM z dne 17.5.2020:
 • izobraževalne dejavnosti s kodo Ateco 85.5
 • dejavnosti upravljanje zooloških vrtov, botaničnih vrtov, naravnih rezervatov ipd.
 • avtošole
 • trgovske in nepremičninske agencije
 • gledališke produkcijske dejavnosti
 1. dovoljena je možnost spremembe delovnega časa trgovskih obratov in storitvenih dejavnosti, brez omejitve delovnega časa glede na dan ali praznik zato, da se lahko zagotovi omejen in racionaliziran vstop;

Spominjamo vsa podjetja, ki ponovno odpirajo svoja vrata, da se morajo držati pravil in smernic, ki jih predvidevajo dežele, ter proti-okužnih protokolov.

Svetujemo vsem podjetjem, da si ogledajo spletna seminarja o protokolih in varnostnih ukrepih.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it