Oglje aktivno v prahu-Začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Kitajske

torek, 09. julij 2013

V Uradnem listu EU, seriji C, št. 195 z dne 06.07.2013, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz aktivnega oglja v prahu s poreklom iz Kitajske.

Izdelek, ki se pregleduje je aktivno oglje v prahu, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex3802 10 00.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.