Omejitve pri uvozu blaga v Argentino - zaprosilo za posredovanje informacij

četrtek, 30. junij 2011

Podjetja, ki izvažajo blago v Argentino in se srečujejo s težavami pri uvozu, kot so zamude pri carinjenju, težave pri pridobivanju dovoljenj, zahteve po uravnoteženju uvoza z izvozom in drugi administrativnimi ukrepi, prosimo, da nas o teh težavah podrobneje seznanijo.

Informacije (dokaze) o težavah pri izvozu zbira Evropska komisija, in sicer do 15. julija 2011.  Zbrani dokazi bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje na ravni EU, vključno z možno sprožitvijo spora v WTO.

Kontakt: Marjeta Bajt, Direktorat za turizem in internacionalizacijo v Ministrstvu za gospodarstvo, tel. 01 400 36 27, e-pošta: marjeta.bajt@gov.si