Omejitve vstopa v Avstrijo in Slovenijo, 10.6.2021

petek, 11. junij 2021
 

Vstop v Avstrijo 

V okviru aktualnega Odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v Avstrijo (COVID-19 Einreiseverordnung, zadnja novela 257/2021, konsolidirano besedilo tukaj), izpostavljamo dele ureditve, ki so posebej relevantni za gospodarske subjekte, in je v veljavi od 10. 6. 2021.  

Ob predložitvi dokazila (3G) registracija ni več potrebna.

SPLOŠNO PRAVILO (3-G pravilo "genesen/getestet/geimpft" oz. PCT "prebolel/cepljen/testiran")
Oseba mora ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško potrdilo v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) o: 

- ali negativnem testu; pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca); obvezne sestavine: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in ura odvzetja vzorca, rezultat testa: pozitiven/negativen ter podpis osebe, ki je izvajala testiranje ter žig institucije testiranja ali črtno/QR kodo); 

- ali cepljenju; temu ustrezen je tudi certifikat o cepljenju v nemškem ali angleškem jeziku za cepljenje z enim od cepiv v prilogi I (BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Covishield, Sinovac), in sicer:
 • od 22. dneva po prvem cepljenju, pri čemer od tega dneva ni minilo več kot 3 mesece 
 • od drugega cepljenja, pri čemer od dneva prvega cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev 
 • od 22. dneva po cepljenju s cepivom, ki predvidevajo le eno dozo, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev 
 • od dneva cepljenja, če je bil vsaj 21 dni pred tem izveden pozitiven PCR test ali pa je se pred cepljenjem razpolaga z dokazilom o nevtralizirajočih proti-telesih, od dneva cepljenja pa ni minilo več kot 9 mesecev; 
- ali prebolelosti; temu ustrezen je tudi zdravniški ali upravni certifikat o prebolelosti okužbe v zadnjih 6 mesecih, ali dokazilo o nevtralizirajočih proti-telesih, ki ni starejše od 3 mesecev. 

PRAVILA VSTOPA IZ RAZLIČNIH DRŽAV/OBMOČIJ 

Vstop iz držav z manjšim tveganjem okužb iz priloge A (3-G pravilo, brez karantene): 
Andora, Avstralija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Lihtenštajn, Grčija, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Polska, Portugalska, Romunija, San Marino, Singapur, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Južna Koreja, Češka, Madžarska in Vatikan 

Pri vstopu mora oseba verodostojno dokazati, da se je v zadnjih 10 dneh nahajala samo v teh državah oz. v Avstriji, ter predložiti dokazilo o veljavnem negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Če tega ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAT testom. 

Vstop iz rizičnih držav iz priloge B1 (3-G pravilo, test s karanteno): 
--prazna lista --  (oz. nahajanje v njih v zadnjih 10 dneh) 
Pri vstopu mora oseba predložiti dokazilo o veljavnem cepljenju/prebolelosti/testiranju. Če tega ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAT testom. Testirana oseba (ne pa tudi cepljeni/prebolevniki) takoj nastopi tudi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu. 

Vstop iz držav z mutiranimi sevi iz priloge B2 (PCR test in karantena): 
Brazilija, Indija, Južnoafriška Republika in Združeno kraljestvo (oz. nahajanje v njih v zadnjih 10 dneh); iz teh dežel velja tudi prepoved pristajanja letal

Zelo omejen vstop, pri čemer oseba ob vstopu  predložiti dokazilo o veljavnem PCR testiranju oz. izvid. Prav tako takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu. Posebna obravnava: humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov za obisk mednarodnih sedežev podjetij, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico; vendar morajo tudi oni ob vstopu predložiti veljavni negativni PCR test. Če gre za EU/EGP/CH državljane oz. osebe z običajnim prebivališčem v Avstriji lahko PCR test opravijo v 24 urah.

Vstop iz drugih držav oz. nahajanje v njih v zadnjih 10 dneh (prepovedan, izjeme: 3-G pravilo, test s karanteno): 
Vstop v Aavstrijo je načeloma prepovedan, razen v določenih izjemah, za katere se uporabljajo pravila vstopa iz rizičnih držav (B1 - zgoraj). Izjeme: EU/EGP/CH državljani oz. osebe z običajnim prebivališčem v EU/EGP/CH ter osebe iz njihovega skupnega gospodinjstva, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico, vizumom ali s posebno pravico bivanja v Avstriji, osebe s posebnim potrdilom (UK ), člani diplomatskih/konzularnih predstavništev ter osebe njihovih skupnih gospodinjstev, zaposelni mednarodnih organizacij ter osebe njihovih skupnih gospodinjstev, osebe, ki se vključujejo v izobraževanje/študij/raziskave, osebe v delovnem razmerju z avstrijsko korporacijo in izvajajo delo/aktivnosti (če so le-te v interesu Avstrije) v tujini, ter pod dodatno olajšanimi pogoji (možna takojšnja prekinitev karanetne z negativnim testom) tudi humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico. 

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom. 

MIGRANTI/PENDLERJI (3-G pravilo, brez karantene)
Obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju (v primeru prevoza s strani skrbnika vstop in vrnitev štejeta za tranzit - izjema) ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje obvezna registracija in predložitev dokazila o negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Veljavnost negativnega testa je v tem primeru 7 dni, če pa gre se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala v državi iz liste B1, pa 72 ur. Če tega ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAG testom. 

Interpretacija rednih delovnih migrantov je v Avstriji zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler). Registracijo migrantov/pendlerjev je potrebno obnavljati najkasneje vsakih 28 dni oz. vsakič, če se spremeni navedba prebivališča, država vstopa ali država prisotnosti v zadnjih 10 dneh, kontaktni podatki ali razpoložljivost zdravniškega dokazila. 

IZJEME
Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko Avstrije brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz Avstrije in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v Avstriji ter pri prehodih meja iz nekaterih avstrijskih območij (DE trikotnik) ter (§6) vstope iz medicinski razlogov (katerih nujnost je ob zdr. potrdilu iz priloge G/H potrebno posebej argumentirati). Pri uporabi izjeme prostega prevoza blaga in oseb, kjer ciljna destinacija ni Avstrija, ali pri tranzitu skozi Avstrijo, je potrebno že ob vstopu v Avstrijo dokazati¸ da je zagotovljen tudi izhod iz nje. Iz razloga izstopa iz Avstrije se lahko karantena predčasno prekine (če se pri tem tveganje okužbe v največji meri zmanjša). 

Splošne izjeme od odloka prav tako (§7) ostajajo kot že prej nepredvidljivi, neprestavljivi, in posebej upoštevajoči družinski razlogi (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih, redni obiski življenjskega partnerja), za predvidljive dogodke v tem krogu pa veljajo nova splošna pravila pri vstopu, a je vstop omejen z dokazilom o negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Če tega oseba ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAT testom. 

Za otroke do dopolnjenega 10. leta starosti veljajo enaka pravila vstopa kot za odrasle, ki jih spremljajo (delijo njihovo obravnavo, razen obveznosti testiranja). Mladoletniki od dopolnjenega 10. leta pa do dopolnjenega 18. leta starosti, ki nimajo potrdila o prebolelosti/cepljenosti, in potujejo v spremstvu odraslih, ki potrdilo o prebolelosti/cepljenosti imajo, morajo predložiti potrdilo o testiranju ali izvid testa; če ga oseba nima, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAT testom. 

Naj še omenimo, da je v Avstriji še vedno potrebno upoštevati določene deželne omejitve oz. preventivne ukrepe (pregled vseh tukaj), zato velja pred neodložljivimi službenimi potmi v prizadeta območja pri lokalnih organih pravočasno pozanimati o aktualnih ukrepih.

Prijave za množično (brezplačno testiranje) v Avstriji so možne na povezavi (na Dunaju npr. tudi brez e-card). 
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v Avstriji v naslednjih lekarnah
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v Avstriji na straneh pristojnega ministrstva
 

Vstop v Slovenijo 

Glede ponovnega vstopa v Slovenijo iz Avstrije (ki je kot celota še vedno označena kot rizično območje) pa na podlagi aktualnega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo (Ul. RS. št. 89/21) velja odsotnost kontrolnih točk na meji z Avstrijo: 

Avstrija je deloma še na rdečem seznamu tveganih držav, a le za prihode iz zveznih dežel Tirolske in Predarlske, iz drugih zveznih dežel je vstop v Slovenijo prost (dokazovanje izvora mejnim organom).

Še naprej velja splošno pravilo vstopa v Slovenijo iz držav temno rdečega ali rdečega seznama brez karantene s predložitvijo: 
 • negativnega testa PCR ali HAG, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa 
 • potrdila o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od 10 dni (če zdravnik ne presodi drugače, ne pa starejši od 6 mesecev) ali potrdila zdravnika (če je bilo izdano  v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA), da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev 
 • dokazila o cepljenju zoper COVID-19 in je od drugega odmerka ustreznega cepiva proizvajalca BiontechPfizer minilo najmanj 7 dni, proizvajalcev Moderna/Sinopharm/SinovacBiontech/cepiva SputnikV pa najmanj 14 dni, ter od prvega odmerka AstraZeneca/Covishield najmanj 21 dni, ter edinega odmerka Johnson in Johnson najmanj 14 dni.

PCR test je ustrezen, če je opravljen v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA, HAG test pa, če je poleg tega naveden na skupnem seznamu HAG testov: ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf.

Prekinitev karantene je mogoča s predložitvijo PCR testa, ki je opravljen najprej 5 dan po napotitvi v karanteno. 

Prav tako je vstop v Slovenijo iz držav temno rdečega ali rdečega seznama brez karantene (in predložitve negativnega testa) dovoljen za naslednji obseg izjem: 
 • opravljanje nalog mednarodnega prevoza; 
 • prosti pretok blaga ali oseb (zapusti Slovenijo vsaj v 8 urah po vstopu); 
 • tranzit (zapusti Slovenijo vsaj v 12 urah po vstopu); 
 • osebi z diplomatskim potnim listom; 
 • predstavnik tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge); 
 • osebi, pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah); 
 • otroku, ki še ni dopolnil 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene); 
 • pripadniku humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje vsaj v 48 urah); 
 • pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
 • pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini (potreben test, pogoje osamitve do izvida zagotovi delodajalec); 
 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije); 
 • dvolastniku ali najemniku zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj); 
 • osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov (vrnitev v 12 urah po vstopu);
 • osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu.

Vstop v Slovenijo iz držav temno rdečega ali rdečega seznama je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni, dovoljen tudi:  
 • čezmejnemu delovnem migrantu z zaposlitvijo v EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; podpisano dokazilo delodajalca "Berufspendler" oz. izjava delovnega migranta); 
 • osebi, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, vključno s poslovnimi sestanki (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta); 
 • osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi); 
 • osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov z zakoncem/partnerjem (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj). 

Vstop v Slovenijo iz držav temno rdečega ali rdečega seznama je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 3 dni, dovoljen tudi državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, okrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 72 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane, osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj). 


Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju 
E: dusan.psenicnik@gov.si