Omejitve vstopa v Avstrijo in Slovenijo, 19.7.2021

torek, 20. julij 2021
 

Vstop v Avstrijo

V okviru aktualnega Odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v Avstrijo (COVID-19 Einreiseverordnung, zadnja novela 302/2021, konsolidirano besedilo tukaj), izpostavljamo dele ureditve, ki je posebej relevantna za gospodarske subjekte.

1. REGISTRACIJA (Einreiseformular oz.Pre-travel-Clearence): le pri vstopu iz drugih držav (glej spodaj pod 3)

2. SPLOŠNO PRAVILO (3-G pravilo "genesen/getestet/geimpft"oz. PCT "prebolel/cepljen/testiran"): oseba mora ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško potrdilo v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) o: 

- ali negativnem testu; pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca); obvezne sestavine: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in ura odvzetja vzorca, rezultat testa: pozitiven/negativen ter podpis osebe, ki je izvajala testiranje ter žig institucije testiranja ali črtno/QR kodo); 

- ali cepljenju; temu ustrezen je tudi certifikat o cepljenju v nemškem ali angleškem jeziku za cepljenje z enim od cepiv v prilogi I (BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Covishield, Sinovac) in sicer: 
 • od 22. dneva po prvem cepljenju, pri čemer od tega dneva ni minilo več kot 3 mesecev) 
 • od drugega cepljenja, pri čemer od dneva prvega cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev 
 • od 22. dneva po cepljenju s cepivom, ki predvidevajo le eno dozo, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev 
 • od dneva cepljenja, če je bil vsaj 21 dni pred tem izveden pozitiven PCR test ali pa je se pred cepljenjem razpolaga z dokazilom o nevtralizirajočih proti-telesih, od dneva cepljenja pa ni minilo več kot 9 mesecev 
- ali prebolelosti; temu ustrezen je tudi zdravniški ali upravni certifikat o prebolelosti okužbe v zadnjih 6 mesecih, ali dokazilo o nevtralizirajočih proti-telesih, ki ni starejše od 3 mesecev. 

3. PRAVILA VSTOPA IZ RAZLIČNIH DRŽAV/OBMOČIJ
Vstop iz držav z manjšim tveganjem okužb iz priloge A1 (3-G pravilo, brez karantene): 
Andora, Albanija, Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija,  Bosna in Hercegovina,  Brunei, Ciper,  Češka, Črna Gora, Danska,  Estonija, Finska, Francija, Hongkong, Hrvaška, Lihtenštajn, Grčija, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kosovo, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Macau, Madžarska, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino,  Saudova Arabija, Severna Makedonija, Singapur, Slovaška, SLOVENIJA, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Tajska, Vatikan, Vietnam in ZDA. 

Pri vstopu mora oseba verodostojno dokazati, da se je v zadnjih 10 dneh nahajala samo v teh državah oz. v Avstriji, ter predložiti dokazilo o veljavnem negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Če tega ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAT testom. 

Vstop iz (rizičnih) držav z mutiranimi sevi iz priloge A2 (PCR test in karantena): 
Botsvana, Brazilija, Esvatini, Indija, Južnoafriška Republika, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibia, Nepal, Rusija, Zambija, Zimbabve, Urugvaj in Združeno kraljestvo (oz. nahajanje v njih v zadnjih 10 dneh).

Omejen vstop, pri čemer oseba ob vstopu  predložiti dokazilo o veljavnem PCR testiranju oz. izvid. Prav tako takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu. 

Posebna obravnava: EU/EGP/CH državljani oz. osebe z običajnim prebivališčem v EU/EGP/CH ter osebe iz njihovega skupnega gospodinjstva, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico, vizumom ali s posebno pravico bivanja v Avstriji, osebe s posebnim potrdilom (UK), člani diplomatskih/konzularnih predstavništev ter osebe njihovih skupnih gospodinjstev, zaposleni mednarodnih organizacij ter osebe njihovih skupnih gospodinjstev, osebe, ki se vključujejo v izobraževanje/študij/raziskave, osebe v delovnem razmerju z avstrijsko korporacijo in izvajajo delo/aktivnosti (če so le-te v interesu Avstrije) v tujini, ter pod dodatno olajšanimi pogoji (možna takojšnja prekinitev karantene s predložitvijo PCR negativnega testa) tudi humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico, humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov za obisk mednarodnih sedežev podjetij, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico ter osebe ki vstopajo zaradi nepredvidljivih-neprestavljivih (pogrebi, rojstva, bolezni) ali pomembnih načrtovanih družinskih razlogov (poroke, praznovanja, obiski) ipd.

Vstop iz drugih (nenavedenih) držav oz. nahajanje v njih v zadnjih 10 dneh  (registracija, PCR test in karantena): 
Omejen vstop, pri čemer oseba ob vstopu izvesti registracijo ter predložiti dokazilo o veljavnem PCR testiranju oz. izvid. Prav tako takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5 dan po vstopu. 

Izjeme za karanteno/registracijo: osebe, ki se vključujejo v izobraževanje/študij/raziskave, družinski razlogi ali obiski življenjskih partnerjev, ustrezno potrdilo o cepljenju (tudi mladoletni v spremstvu osebe s takim potrdilom), osebe v delovnem razmerju z avstrijsko korporacijo in izvajajo delo/aktivnosti (če so le-te v interesu Avstrije) v tujini, ter pod dodatno olajšanimi pogoji (možna takojšnja prekinitev karantene z negativnim testom) tudi humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov, tujci s posebno legitimacijsko izkaznico ter osebe ki vstopajo zaradi nepredvidljivih-neprestavljivih (pogrebi, rojstva, bolezni) ali pomembnih načrtovanih družinskih razlogov (poroke, praznovanja, obiski) ipd.

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom. 

4. MIGRANTI/PENDLERJI (3-G pravilo, daljša veljavnost, brez karantene): Obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju (v primeru prevoza s strani skrbnika vstop in vrnitev štejeta za tranzit - izjema) ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje velja obveznost predložitve dokazila o negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Veljavnost negativnega testa je v tem primeru 7 dni, če oseba vstopa oz. se je v zadnjih 10 dneh nahajala v drugih državah, pa 72 ur. Interpretacija rednih delovnih migrantov je v Avstriji zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler). 

5. IZJEME: Odlok še naprej ne velja (§10) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko Avstrije brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz Avstrije in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v Avstriji ter pri prehodih meja iz nekaterih avstrijskih območij (DE trikotnik). 

Naj še omenimo, da so v Avstriji mogoče tudi določene deželne/regionalne omejitve oz. preventivni ukrepi (pregled tukaj), zato se velja pred potmi v takšna območja pri lokalnih organih pravočasno pozanimati o aktualnih ukrepih.
 • Seznam množičnih testnih postaj v Avstriji na povezavi (na Dunaju npr. tudi brez e-card). 
 • Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v Avstriji v naslednjih lekarnah
 • Podrobneje o ukrepih/ureditvi v Avstriji na straneh pristojnega ministrstva
 

Vstop v Slovenijo

Glede ponovnega vstopa v Slovenije iz Avstrije na podlagi aktualnega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo (Ul. RS. št. 109/21 in 113/21) velja, da je ob vstopu v Slovenijo je potrebno predložiti eno izmed naslednjih dokazil: 
 • negativni test PCR, ki ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, če je opravljen v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA,
 • negativni test HAG, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa  če je opravljen v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA in če je naveden tudi na skupnem seznamu HAG testov
 • potrdilo o prebolelosti: pozitivni PCR test, ki je starejši od 10 dni (če zdravnik ne presodi drugače, ne pa starejši od 6 mesecev) ali potrdilo zdravnika (če je bilo izdano  v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA,), da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev 
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 in je od drugega odmerka ustreznega cepiva proizvajalca BiontechPfizer minilo najmanj 7 dni, proizvajalcev Moderna/Sinopharm/SinovacBiontech/cepiva SputnikV pa najmanj 14 dni ter od prvega odmerka AstraZeneca/Covishield najmanj 21 dni ter edinega odmerka Johnson in Johnson najmanj 14 dni.
 • potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, če je potrdilo izdano v EU/Schengenskem območju/AUS/CAN/ISR/NZL/RF/RS/UK/TU/ZDA 
 • evropsko digitalno potrdilo v dig. ali papirni obliki s QR kodo 
 • digitalno potrdilo tretje države v dig. ali papirni obliki s QR kodo v angleškem jeziku, ki vključuje enake podatke 

Oseba brez dokazila se napoti na zagotovljeno karanteno na domu (tujcu sicer omeji vstop), ki traja 10 dni (prekinitev mogoča s predložitvijo PCR testa, ki je opravljen najprej 5 dan po napotitvi), razen v primeru naslednjih izjem (dokazovanje pristojnim organom): 
 • opravljanje nalog mednarodnega prevoza s tovornim vozilom; 
 • tranzit (zapusti Slovenijo vsaj v 12 urah po vstopu); 
 • otroku, ki še ni dopolnil 15 let in ki prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom/organizirano skupino/v spremstvu (ki mu je omogočen vstop brez karantene); 
 • dvolastniku ali najemniku zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu; tudi za ožje družinske člane oz. osebe skupnega prebivališča, če potujejo skupaj).

Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju 
E: dusan.psenicnik@gov.si