Omejitve vstopa v Avstrijo/Slovenijo (12.4.2021)

ponedeljek, 12. april 2021
 

Vstop v Avstrijo 

V okviru aktualnega Odloka o COVID-19 omejitvah vstopa v Avstrijo (COVID-19 Einreiseverordnung, zadnja novela 133/2021, konsolidirano besedilo tukaj) izpostavljamo dele ureditve, ki je relevantna za gospodarske subjekte. Na seznamu varnih držav za Avstrijo (priloga A) ostaja le 6 držav: Avstralija, Islandija, Nova Zelandija, Južna Koreja, Singapur in Vatikan. Oblikovan je dodaten seznam držav oz. območij z visoko incidenco okužb (priloga B), na katerem so: Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Poljska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska in Ciper.  

1. REGISTRACIJA: vsaka oseba mora najprej 72 ur pred vstopom v Avstrijo izvesti e-registracijo vstopa (Einreiseformular oz. Pre-travel-Clearence), in sicer v el. obliki na spletni strani v nemškem ali angleškem jeziku. Prejela bo avtomatično generirano potrdilo, ki ga bo v elektronski ali natisnjeni obliki predložila nadzornim organom na meji. Le v izrednih razmerah je dopustno ta obrazec izpolniti in predložiti nadzornim organom na meji v fizični obliki v nemškem (Priloga E; nemški obrazec) ali angleškem jeziku (priloga F; angleški obrazec). Podatki v platformi bodo izbrisani po 28 dneh. Registracija vstopa ni potrebna zgolj v primerih spodaj navedenih izjem, za katere predmetni odlok ne velja. 

2. SPLOŠNO PRAVILO: oseba, ki prihaja iz države/območja EU/EGP, ki ni na avstrijskem seznamu varnih držav (oz. je bila na njem v zadnjih 10 dneh), mora že ob vstopu v Avstrijo predložiti zdravniško potrdilo o negativnem testu v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) ali neposredno negativni COVID-test, izdan v nemškem ali angleškem jeziku (torej tudi izdan v Sloveniji, a le-v teh dveh jezikovnih različicah; obvezne sestavine: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in ura odvzetja vzorca, rezultat testa: pozitiven/negativen ter podpis osebe, ki je izvajala testiranje ter žig institucije testiranja ali črtna/QR koda). Pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca). Če negativnega testa ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje. Obenem takoj nastopi z 10 dnevno karanteno, ki se lahko zaključi s predložitvijo novega negativnega testa, ki pa je lahko opravljen šele 5. dan po vstopu (stroške testa poravna oseba sama). 

Posebno obravnavo ob vstopu v Avstrijo imajo: humanitarni delavci, osebe ki vstopajo iz poslovnih razlogov, spremljevalno osebje v okviru vstopov iz medicinskih razlogov, osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov ter tujci s posebno legitimacijsko izkaznico (npr. diplomati); vendar morajo tudi oni ob vstopu predložiti veljavni negativni test, sicer nastopijo z 10 dnevno karanteno, dokler ga ne opravijo (lahko takoj, brez 5 dnevnega odloga).

Argumentacija vstopa iz poslovnega razloga se dokazuje s potrdili delodajalcev, naročili, dobavnicami, potrditvami terminov razgovorov ali predstavitev ipd., pri čemer je potrebno upoštevati tudi usklajenost časovne komponente vstopa z poklicnim razlogom. 

3. DRUGE DRŽAVE: osebi, ki prihaja iz preostalih (tretjih) držav (po novem tudi UK), ki ni na avstrijskem seznamu varnih držav, je vstop v Avstrijo načeloma prepovedan. Vstop je dopusten torej le za osebe, ki prihajajo iz seznama varnih držav oz. verodostojno dokažejo, da so bile izključno v njej v zadnjih 10 dneh. Obenem velja podobna posebna obravnava pretežno že zgoraj omenjenih oseb (poslovni razlogi ipd.), za katere se poleg registracije uporablja splošno pravilo iz 2. točke.

4. Migranti/Pendlerji: Z 10. 2. 2021 se je zaostrila (do sedaj izjema) obravnava rednih migrantov (prečkanje meje vsaj enkrat mesečno) zaradi poklicnih razlogov, udeležbe pri šolskem pouku ali študiju (v primeru prevoza s strani skrbnika vstop in vrnitev štejeta za tranzit - izjema) ali zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja. Tudi zanje je obvezna registracija in predložitev negativnega testa, ki ne sme biti starejši od 7 dni, a le če prihajajo iz EU/EGP države, ki ni na seznamu držav z visoko incidenco okužb (priloga B) oz. se v le-teh ni nahajala v zadnjih 10 dneh. Če prihajajo migranti/pendlerji iz države, ki je na seznamu držav  z visoko incidenco okužb (priloga B, torej tudi iz Slovenije), morajo ob vstopu predložiti negativni test, ki ne sme biti starejši od 3 dni. 

Če negativnega testa ne more predložiti, mora oseba nemudoma oz. najkasneje v 24 urah po vstopu izvesti testiranje, vendar v tem času ni v karanteni. Te registracije so mogoče od 7. 2. dalje. Interpretacija rednih delovnih migrantov je v Avstriji zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler). 

Registracijo migrantov/pendlerjev je potrebno obnavljati najkasneje vsakih 28 dni oz. vsakič, če se spremeni navedba prebivališča, država vstopa ali država prisotnosti v zadnjih 10 dneh, kontaktni podatki ali razpoložljivost zdravniškega dokazila. 

5. IZJEME: Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za prost prevoz blaga in oseb, tranzit preko Avstrije brez postankov, posadke/osebe repatriacijskih prevozov/letov, vključno s sodelujočimi varnostnimi organi, vstop potnikov intervencijskih vozil, vozil v javnih službah, vstop oseb, ki prihajajo iz Avstrije in tuj teritorij prečkajo brez postanka za dosego končnega cilja v Avstriji ter pri prehodih meja iz nekaterih avstrijskih območij (DE trikotnik). Splošne izjeme od odloka prav tako (§7) ostajajo kot že prej nepredvidljivi, neprestavljivi in posebej upoštevajoči družinski razlogi (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih, redni obiski življenjskega partnerja), za predvidljive dogodke v tem krogu pa veljajo nova splošna pravila pri vstopu. Iz razloga izstopa iz Avstrije se lahko karantena predčasno prekine (če se pri tem tveganje okužbe v največji meri zmanjša). Pri uporabi izjeme prostega prevoza blaga in oseb, kjer ciljna destinacija ni Avstrija, ali pri tranzitu skozi Avstrijo, je potrebno že ob vstopu v Avstrijo dokazati¸ da je zagotovljen tudi izhod iz nje. 

Naj še omenimo, da je v Avstriji v okviru t. i. soft-lockdowna, ki je nastopil z 8. 2. 2021, še vedno potrebno upoštevati določene omejitve oz. preventivne ukrepe, vključno z omejenostjo gibanja med 20.00 in 6.00 uro, min. razdaljo 2 m, nošenjem FFP2 maske v trgovinah, pri javnem prevozu itd. Prav tako je negativen test potreben za izstope iz nekaterih avstrijskih območij z visoko incidenco okužb (stanje 12/4): Scheibbs, Wiener-Neustadt mesto in dežela ter Neunkirchen (Sp.AT), splošno severna Tirolska (dodatni ukrepi Kufstein, Fulpmes in Weißenbach) ter deloma vzhodna Tirolska (Prägraten, Virgen, Sillian, Heinfels, Außer/Innenvilgarten, Anras, Abfaltersbach, Asssling in Leisach), zato se velja pred neodložljivimi službenimi potmi v prizadeta območja pri lokalnih organih pravočasno pozanimati o aktualnih ukrepih.

POZOR: Od 1. do predvidoma 18. 4. 2021 veljajo za dežele Dunaj, Sp. Avstrija in Gradiščanska dodatni ukrepi (strogi lock-down), vključno s celodnevno omejenostjo gibanja. 

Prijave za množično (brezplačno) testiranje v Avstriji so možne na povezavi (na Dunaju npr. tudi brez e-card). 
Izvedba brezplačnih hitrih testov je mogoča v Avstriji v naslednjih lekarnah
Podrobneje o ukrepih/ureditvi v Avstriji na straneh pristojnega ministrstva

 

Vstop v Slovenijo 

Glede ponovnega vstopa v Slovenijo iz Avstrije (ki je kot celota, razen Predarlske, označena kot rizično območje) pa na podlagi aktualnega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo (Ul. RS. št. 55/2021) velja najprej izpostaviti upoštevanje kontrolnih točk na meji z Avstrijo: 
 • A. Stalne odprte 24/7 kontrolne točke: Karavanke-Karawankentunnel, Ljubelj-Loibltunnel, Šentilj AC-Spielfeld (AB), Gornja Radgona - Bad Radkersburg in Gederovci - Sicheldorf 
 • B. Omejeno odprte kontrolne točke: Holmec-Grablach (med 5. in 23. uro), Vič-Lavamund (med 5. in 23. uro), Šentilj - magistrala (med 5. in 7. ter 17. in 19. uro), Trate - Mureck (med 4.30 in 7.30 ter 16. in 20. uro), Jurij - Langegg (med 6. in 7.30 ter 16. in 18. uro), Kuzma - Bonisdorf (med 4. in 23. uro) 
 • C. Prestop meje na ostalih obmejnih prehodih je dovoljen samo državljanom Slovenije, EU ali Schengenskega območja, ki imajo prebivališče v avstrijski ali slovenski občini, ki meji na Slovenijo ali Avstrijo. 

Še naprej velja splošno pravilo vstopa v Slovenijo brez karantene s predložitvijo: 
 • negativnega testa PCR testa, ki je opravljen v EU/Schengenskem območju/UK/ZDA, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa 
 • potrdila o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od 21 dni (ne pa starejši od 6 mesecev) ali potrdilo zdravnika (če je bilo izdano  v EU/Schengenskem območju/UK/ZDA), da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 in je od drugega odmerka proizvajalca Comirnaty Biontech/Pfizer minilo najmanj 7, Moderna 14 in od prvega odmerka AstraZeneca 21 dni.
Prekinitev karantene z nakandno predložitvijo PCR testa ni mogoča.

Prav tako je vstop v Slovenijo brez karantene (in predložitve negativnega testa) dovoljen za naslednji razširjen obseg izjem: 
 • opravljanje nalog mednarodnega prevoza; 
 • prosti pretok blaga ali oseb (zapusti Slovenijo vsaj  v 8 urah po vstopu); 
 • tranzit (zapusti Slovenijo vsaj v 6 urah po vstopu); 
 • osebi z diplomatskim potnim listom; 
 • predstavniku tujega varnostnega organa (vračanje takoj po izvršitvi naloge); 
 • osebi pripeljani z reševalnim ali sanitetnim vozilom (vračanje vsaj v 48 urah); 
 • otroku, ki še ni dopolnil 15 let, in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom (ki mu je omogočen vstop brez karantene); 
 • pripadniku humanitarne pomoči/službe za zaščito in reševanje/gasilce/zdravstva/policije/ipd. (vračanje vsaj v 48 urah); 
 • pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije v tujini;
 • pripadniku policije/uslužbencu državnega organa/novinarju, ki se vrača z napotitve na delo/službene poti v tujini,  (potreben test, pogoje osamitve do izvida zagotovi delodajalec); 
 • osebi, ki še ni dopolnila 15 let, in ki se dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključevanja v vzgojo/izobraževanje/raziskovanje v SI/EU/Schengenskem območju (dokazilo institucije); 
 • dvolastniku ali najemniku zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (opravljanje kmetijsko-gozdarskih-poljedelskih del; vrnitev v 10 urah po vstopu); 
 • prehajanje meje iz nujnih razlogov odprave neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje. 

Vstop Slovenijo je brez karantene ob predložitvi negativnega PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni  in je izdan  EU/Schengenskem območju/UK/ZDA, dovoljen tudi razširjen obseg izjem:
 • čezmejnem delovnem migrantu z zaposlitvijo v  EU/Schengenskem območju (vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; podpisano dokazilo delodajalca "Berufspendler" oz. izjava delovnega migranta); 
 • osebi, ki je napotena, ali čezmejno opravlja storitve v EU/Schengenskem območju, vključno s poslovnimi sestanki (tudi v obratni smeri; vračanje vsaj v 5 dneh po vstopu; dokazilo oz. izjava delovnega migranta); 
 • dnevno ali občasno prehajanje meje osebe, ki je že dopolnila 15 let, zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali raziskovanje (dokazilo institucije, dopustno nujno spremstvo mladoletne osebe); 
 • osebi, ki prevaža osebo mlajšo od 13 let zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali raziskovanje in se vrača čez mejo takoj po opravljenem prevozu;
 • osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji (tudi v obratni smeri); če osebna mladoletna, lahko skupaj s skrbnikom (vrnitev takoj po opravljeni storitvi); 
 • državljanu EU/Schengenskega prostora, ki prihaja iz druge države EU/Schengenskega prostora (tudi v obratni smeri), kjer je nudil varstvo in pomoč osebam, oskrbo ali nego družinskim članom, starševsko skrb in stik z otrokom, izvajal vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (vrnitev v 12 urah po vstopu). 

Pripravil:
mag. Dušan Pšeničnik
ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju 
E: dusan.psenicnik@gov.si