Oprostitev plačila socialnih prispevkov

petek, 20. november 2020

Evropska komisija je odobrila oprostitev plačila socialnih prispevkov za podjetja, ki se odpovejo nadomestnemu dohodku (cassa integrazione) v obdobju od septembra do decembra 2020.

Oprostitev plačila je možna pod sledečimi pogoji:
  • podjetje je koristilo nadomestni dohodek za zaposlene v mesecu maju in juniju 2020;
  • odločitev delodajalca, da ne bo koristil nadomestnega dohodka za zaposlene v mesecih od septembra do decembra 2020 je nepreklicna;
  • oprostitev plačila socialnih prispevkov se obračuna kot dvojno število ur koriščenega nadomestnega dohodka v obdobju od maja do junija 2020;
  • plafon je enaka teoretičnemu socialnemu prispevku, izračunanemu na podlagi izgubljenih ur plače v prej omenjenih obdobjih.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it