Optični kabli – začetek proti-subvencijskega postopka na uvoz iz Indije

petek, 24. maj 2024
V Uradnem listu EU C dne 17. 05. 2024 (C/2024/3206) je bilo objavljeno obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka na uvoz optičnih kablov s poreklom iz Indije.

Od 16. novembra 2023 dalje je v teku tudi protidampinška preiskava na uvoz optičnih kablov s poreklom iz Kitajske (AD695).

Izdelek v tej preiskavi so monomodalni kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz enega ali več posamično oplaščenih vlaken, z zaščitnim ovojem, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, kombinirani s konektorjem ali ne.  

Izključeni so naslednji izdelki:
(i) kabli, krajši od 500 metrov, pri katerih so vsa optična vlakna posamično opremljena z operativnimi konektorji na enem ali obeh koncih, ter
(ii) kabli za podvodno uporabo s plastično izolacijo, ki vsebujejo bakren ali aluminijast vodnik in v katerih so vlakna v kovinskih modulih.

Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN pod oznako KN ex 8544 70 00 (oznaki TARIC 8544700010 in 8544700091).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AS709.