Orodje za preprečevanje trgovinskih ovir

četrtek, 25. september 2014

Slovenija je s članstvom v Evropski uniji pridobila tudi pravico do prostega dostopa njenega blaga in storitev na notranji trg Unije. A v praksi se pogosto izkaže, da nacionalni predpisi lahko podjetjem otežujejo prodajo proizvodov v drugih državah, tako na trgu Evropske unije kot na mednarodnem trgu.

 

Za slovenske uvoznike in izvoznike je zato zelo pomembno, da ste pravočasno seznanjeni z osnutki tehničnih predpisov in standardov v posamezni državi ter da lahko pravočasno s svojimi pripombami prispevate k boju proti nepotrebnim upravnim obremenitvam s postopkom priglasitve (notifikacije) osnutkov tehničnih predpisov in standardov.

 

Vsem gospodarskim subjektom, strokovnjakom, potrošnikom in drugim zainteresiranim omogočamo, da se dovolj zgodaj informirate o osnutkih tehnične zakonodaje na vašem področju, ki jih pripravljajo države članice.

 

Orodje, ki vam omogoča, da samostojno predvidite nastanek trgovinskih ovir na notranjem trgu, je postopek obveščanja v skladu z Direktivo 98/34/ES in Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT) na mednarodnem trgu. Postopek obveščanja omogoča vsem zainteresiranim, da vplivajo na nastanek nacionalne zakonodaje na evropski in mednarodni ravni, preden je le-ta sprejeta.

 

Ali ste vedeli:

  • da je bilo od leta 1984 po Direktivi 98/34/ES notificiranih in pravilom notranjega trga prilagojenih več kot 12 000 osnutkov predpisov?
  • da je Evropska komisija v 12 % primerov ugotovila, da bi predpisi lahko ovirali trgovino, vendar so bile v več kot 95 % primerov najdene ustrezne rešitve, preden so države članice sprejele tak predpis? Te rešitve so pripomogle, da ni bil potreben postopek za ugotavljanje kršitev, ki je vedno dolgotrajen in drag za vse vpletene stranke.
  • da so glavna področja, na katerih je bil uporabljen postopek po Direktivi 98/34/ES in Sporazumu WTO/TBT: živila in kmetijski sektor ter tudi telekomunikacije, promet, gradbeništvo in strojništvo?

 

Postopek obveščanja na področju tehničnih predpisov po Direktivi 98/34/ES je v Evropi preprečil tisoče novih ovir in novih upravnih obremenitev, saj deluje že 25 let. Pravzaprav je ta direktiva ustvarila resnično evropsko zgodbo o uspehu.

 

Če se želite podrobneje seznaniti, kakšna je vaša možnost vpliva na nastanek tehnične zakonodaje v drugih državah, in s tem preprečiti omejitve za vaš proizvod na tujih trgih, vam svetujemo, da si preberete brošuro in izpolnite zahtevek za obveščanje o notifikacijah v skladu s Sporazumom WTO/TBT in Direktivo 98/34/ES.


Pripravila:
Enisa Šmrković                                                                 
Slovenski inštitut za standardizacijo
E: info@sist.si