Padec BDP za 5,8 % v prvem četrtletju 2020 v Franciji; prvi znaki rahlega okrevanja

ponedeljek, 11. maj 2020


Nacionalni statistični urad (Insee) je objavil ocene gospodarske rasti v Franciji v prvem četrtletju 2020.

V prvem četrtletju leta 2020 se je bruto domači proizvod (BDP) močno zmanjšal (-5,8 %). Gre za največji padec v seriji četrtletij od leta 1949 dalje. Negativni razvoj BDP v prvem četrtletju 2020 je povezan predvsem s prenehanjem "nebistvenih" dejavnosti v okviru izvajanja omejitvenih ukrepov gibanja (konfinacije) od sredine marca. Izdatki za potrošnjo gospodinjstev so se zmanjšali za 6,1 %, bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšala za 11,8 %. Izvoz se je zmanjšal za 6,5 %, uvoz pa za nekoliko manj (-5,9 %). K padcu BDP je negativno prispevalo končno domače povpraševanje brez zalog (-6,6 odstotne točke) in zunanja trgovina (-0,2), medtem ko so spremembe zalog pozitivno prispevale (+0,9).

Izpostavljeno je, da so metode za oceno četrtletnih računov od sredine marca spremenjene tako, da se upošteva omejitev gibanja (konfinacija) francoskega prebivalstva.

Več informacij:


V zadnjih napovedih je vlada podala oceno padca BDP v Franciji za 8 % v letu 2020. Evropska komisija v letošnjih spomladanskih napovedih za FR predvideva padec BDP v višini 8,2 % v letu 2020 (pod povprečjem evro območja) in rast v višini 7,4 % v letu 2021 (nad povprečjem evro območja).

Insee je v zadnjem gospodarskem pregledu z dne 7. maja objavil tudi oceno, da se ob približevanju sproščanja ukrepov omejitve gibanja (dekonfinacije) 11. maja začenja rahlo okrevanje, zlasti v industriji in gradbeništvu, kar je verjetno povezano z izvajanjem ukrepov zdravstvene varnosti, ki omogočajo vrnitev zaposlenih na delo.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si