Palice iz nerjavnega jekla – dokončna izravnalna dajatev na uvoz iz Indije

sreda, 28. junij 2017
V Uradnem listu EU L 165 z dne 28.6.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1141 z dne 27. junija 2017 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih palic iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije, po pregledu zaradi izteka ukrepa. Veljavnost obstoječe izravnalne dajatve je s tem podaljšana.
 
Izdelki, ki so predmet izravnalne dajatve:
 
Palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovanih ali hladno dodelanih, brez nadaljnje obdelave, razen palic z okroglim prečnim prerezom premera 80 mm ali več, trenutno uvrščene pod oznake KN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 in 7222 20 89 ter s poreklom iz Indije. 

Stopnja dokončne izravnalne dajatve znaša od 0 % do 4 %.