Peroksisulfati – podaljšanje veljavnosti protidampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 20. januar 2020
V Uradnem listu EU L 13 z dne 17.1.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/39 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz peroksisulfatov (perosulfatov) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, s katero se podaljšuje veljavnost obstoječih protidampinških  dajatev.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinških dajatev, so peroksisulfati (persulfati), vključno s kalijevim peroksimonosulfatom, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 2833 40 00 in ex 2842 90 80 (oznaka TARIC 2842 90 80 20).
 
Stopnja dokončne protidampinške dajatve ostaja nespremenjena in znaša 0%, 24,5% oziroma 71,8%.
 
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.