Peroksisulfati (persulfati) s poreklom iz Kitajske – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov

ponedeljek, 31. december 2018
V Uradnem listu EU, serija C, št. 454 z dne 17.12.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz peroksisulfata (perosulfata) s poreklom iz KitajskeR697.
 
Izdelek, ki se pregleduje, so peroksisulfati (persulfati), vključno s kalijevim peroksimonosulfatom, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 2833 40 00 in ex 2842 90 80 (oznaka TARIC 2842 90 80 20), s poreklom iz Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj (na dnu strani)
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.