Platformi za pomoč podjetjem iz EU pri poslovanju z Iranom

ponedeljek, 26. oktober 2020

Evropska komisija je vzpostavila dve spletni platformi za podporo malim in srednje velikim podjetjem iz EU, ki se zanimajo za poslovanje z Iranom. Namen obeh platform je olajšati zakonito trgovino z Iranom.

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran, podporna služba za skrbni pregled v kontekstu sankcij EU, namenjena pomoči malim in srednje velikim podjetjem iz EU pri poslovanju z Iranom, podjetjem zagotavlja  konkretno, prilagojeno pomoč pri preverjanju, ali so  določeni poslovni projekti predmet sankcij EU. Služba izdaja tudi vodnike ter organizira izobraževanja, spletne seminarje in povezovalne poslovne dogodke.

Spletna stran: sanctions-helpdesk.eu

Sanctions Tool je platforma, ki temelji na enostavnem interaktivnem vprašalniku. Podjetjem zagotavlja splošne, nezavezujoče smernice o tem, ali bi lahko za njihove poslovne projekte veljale sankcije EU glede Irana.

Spletna stran: sanctions-tool.ec.europa.eu

Dodatne informacije: