Ploščato valjani izdelki iz aluminija – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

sreda, 19. avgust 2020

V Uradnem listu EU C 268 z dne 14.8.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi so izdelki iz aluminija, ploščato valjani, legirani ali ne, nadalje obdelani ali ne,
– v navitjih ali trakovih v navitjih, razrezani na pločevine ali v obliki kroga, debeline 0,2 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm,
– v ploščah debeline več kot 6 mm,
– v navitjih ali trakovih v navitjih, debeline najmanj 0,03 mm, vendar manj kot 0,2 mm.

Izključeni so naslednji izdelki:
– aluminijasta telesa pločevink za pijačo, dna, pokrovi in odpirala za pločevinke za pijačo, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 7606 12 11 in 7606 12 19,
– izdelki iz aluminija, ploščato valjani, legirani, nadalje obdelani ali ne, debeline najmanj 0,2 mm, vendar ne več kot 6 mm, za uporabo pri delih karoserije v avtomobilski industriji, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 in ex 7606 92 00,
– izdelki iz aluminija, ploščato valjani, legirani, nadalje obdelani ali ne, debeline najmanj 0,8 mm, za uporabo pri proizvodnji letalskih delov, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 in ex 7606 92 00.

Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (TARIC 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (TARIC 7606 12 99 25 in 7606 12 99 86), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (TARIC 7606 92 00 86) in ex 7607 11 90 (TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 60, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91 in 7607 11 90 93). Te oznake KN in TARIC so zgolj informativne.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-dampinških dajatev.