Pnevmatike za avtobuse ali tovornjake – začetek protidampinškega postopka

torek, 29. avgust 2017
V Uradnem listu EU, serija C, št. 264 z dne 11.8.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom novih ali protektiranih pnevmatik za avtobuse ali tovornjake s poreklom iz Kitajske – AD640.
 
Izdelek v tej preiskavi so nekatere nove ali protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 4011 20 90 in 4012 12 00.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.