Pnevmatike za avtobuse in tovornjake s poreklom iz Kitajske - začetek protisubvencijskega postopka

torek, 17. oktober 2017
V Uradnem listu EU, serija C, št. 346 z dne 14.10.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-subvencijskega postopkaglede uvoza protektiranih pnevmatik za avtobuse in tovornjake s poreklom iz Kitajske – AS641.

Izdelek v tej preiskavi so nekatere nove ali protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, ki se trenutno uvršča pod oznake KN 4011 20 90 in ex4012 12 00.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe izravnalne dajatve.