Po prvih ocenah padec BDP v Franciji za 8,3 % v letu 2020

torek, 02. februar 2021

Po prvi oceni Nacionalnega urada za statistiko (Insee), objavljeni 29. 1. 2021, je padec BDP v Franciji v letu 2020 znašal 8,3 %. V zadnjem četrtletju se je BDP znižal za 1,3 %, po porastu v višini 18,5 % v tretjem četrtletju 2020. Izgubo dejavnosti v zadnjem četrtletju zaznamuje konfinacija konec oktobra do sredine decembra in policijska ura med oktobrom in decembrom. Insee pri tem izpostavlja precejšnjo razliko med prvo konfinacijo marca – maja 2020, ki je gospodarstvo precej bolj prizadela, ter drugo konfinacijo.

Učinek druge konfinacije se kaže predvsem v velikem znižanju izdatkov za potrošnjo gospodinjstev (zmanjšanje za 5,4 % v četrtem četrtletju glede na povečanje 18,2 % v tretjem četrtletju). Po drugi strani so bruto investicije v osnovna sredstva rasle, sicer po nižji stopnji kot predhodno četrtletje (povečanje za 2,4 % glede na 24 % povečanje v tretjem četrtletju).

Zunanja trgovina še naprej okreva. Drugo zaporedno četrtletje se je izvoz povečal bolj kot uvoz. Izvoz se je tako povečal za 4,8 % (v tretjem četrtletju je porastel za 21,9 %). Uvoz se je povečal za 1,3 % (v tretjem četrtletju se je povečal za 16,2 %). Sektorji francoskega izvoza (npr. transportna oprema, farmacevtski izdelki) še naprej rastejo - z izjemo mednarodnega turizma. Omejitev potovanj je pripomogla k zmanjšanju uvoza nafte.

Zunanja trgovina je v zadnjem četrtletju pozitivno prispevala k rasti BDP (0,9 odstotne točke), prav tako zaloge (0,4), končno domače povpraševanje (brez zalog) pa negativno (-2,7).

Celotna proizvodnja (blago in storitve) je upadla le zmerno (-0,7 %) v zadnjem četrtletju glede na povečanje v višini 18,0 % v tretjem četrtletju. Proizvodnja blaga se je še naprej povečevala in sicer za 2,3 % (v tretjem četrtletju je bila rast 19,0 %), k čemur je vplivala predvsem predelovalna industrija, ki je bila zaradi druge konfinacije le malo prizadeta. Proizvodnja plina in električne energije ostaja dinamična (+ 3,1 %), stabilen je tudi sektor  gradbeništva (+ 0,2 %). Zaradi omejitvenih ukrepov je proizvodnja upadala pri tržnih storitvah (-2,2 %), manj pri netržnih (-0,5 %). 

V celotnem letu 2020 se je po prvih ocenah Insee potrošnja gospodinjstev znižala za 7,1 % ter proizvodnja blaga in storitev za 8,6 %. Izvoz se je znižal za 16,7 % in uvoz za 11,6 %. K padcu BDP so prispevali: končno domače povpraševanje brez zalog (-7,1 %), spremembe zalog (0,2 %) in zunanja trgovina (-1,5 %).

Po gospodarski rasti v Franciji v višini 1,5 % v letu 2019, prve ocene za leto 2020 kažejo na velik padec, pri čemer je recesija manjša, kot je prvotno napovedal Insee, ki je računal z 9 % padcem, oz. vlada, ki je dala še bolj previdne napovedi (-11 %).

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si