Podakti o nemškem BDP v Q3 2020

sreda, 25. november 2020


Zvezni statistični urad je objavil podatke o nemškem BDP za Q3 2020. Nemški BDP se je glede na Q2 2020 povečal za 8,5 %, primerjalno na Q3 2019 pa zmanjšal za -4,0 %.

V Q3 2020 so k 8,5 % rasti BDP najbolj prispevala potrošnja, državni izdatki ter investicije v opremo (stroji, naprave, vozila). Na drugi strani pa k rasti nemškega BD v Q3 2020 ni prispevalo gradbeništvo, ki je v Q3 2020 zabeležilo 2,0 % padec.

Rast v Q3 2020 je zabeležilo tudi področje zunanje trgovine. V Q3 2020 je bilo primerjalno na Q2 2020 izvoženih za 18,1 % več blaga in storitev. Na uvozni strani pa je bila zabeležena porast na ravni 9,1 %.

Prav tako je bila v Q3 2020 primerjalno na Q2 2020 zabeležena rast bruto ustvarjene vrednosti (8,0 %). Največjo rast le-te so zabeležila predelovalna industrija (14,0 %); trgovina, promet in gostinstvo (13,8 %) in javne storitve (vzgoja, zdravstvo) na ravni 9,5 %. Padec bruto ustvarjene vrednosti (4,7 %) pa je zabeležila dejavnost gradbeništva.

Pripravil:
mag. Jakob Brenčič
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu
E: Jakob.Brencic@gov.si