Podaljšanje omejitvenih ukrepov do 3. maja: nekatere novosti med dovoljenimi dejavnostmi

torek, 14. april 2020


Predsednik vlade je podpisal uredbo, ki podaljšuje ukrepe za obvladovanje okužbe v okviru epidemiološke krize do 3. maja in ureja varno izvajanje dejavnosti industrijske in komercialne proizvodnje.

Določbe začnejo veljati 14. aprila 2020 in veljajo do 3. maja 2020.

Uredba predsednika vlade, podpisana 10. aprila 2020, določa (v 2. členu) začasno prekinitev vseh dejavnosti industrijske in komercialne proizvodnje, razen tistih, navedenih v prilogah.

Po tozadevnem sporočilu Prefektu Pokrajine, v kateri je locirana proizvodna dejavnost, so vedno dovoljene dejavnosti, ki so funkcionalne zagotavljanju kontinuitete oskrbovalnih verig dejavnosti iz Priloge 3, kot tudi dobavne verige letalsko-vesoljske in obrambne industrije ter druge dejavnosti, ki so strateškega pomena za nacionalno gospodarstvo in ki imajo dovoljenje za obratovanje, ter  javne komunalne in osnovne storitve.

Dovoljene so dejavnosti, ki zagotavljajo javne storitve, nujne storitve ter proizvodnjo, prevoz, trženje in dostavo zdravil, zdravstvene tehnologije in medicinsko-kirurških pripomočkov, pa tudi kmetijskih in živilskih izdelkov. Dovoljene so dejavnosti letalsko-vesoljske in obrambne industrije, vključno s postopki, obrati, materiali, storitvami in infrastrukturo, ki so bistvene za nacionalno varnost in javne reševalne službe.

Dovoljeno je tudi delovanje obratov z neprekinjenim proizvodnim ciklom po tozadevnem sporočilu Prefektu Pokrajine, kjer se nahaja proizvodna dejavnost, če lahko zaradi prekinitve katerega lahko nastane resna škoda na samem obratu ali se zaradi tega ustvari nevarnosti nesreč.

Podjetja, katerih dejavnosti niso prekinjene, morajo spoštovati vsebino skupnega protokola, podpisanega 14. marca 2020 s strani vlade in socialnih partnerjev ter navodil, ki so navedena v prilogah 4 in 5.

Vse omejitve in tozadevne izjeme glede gibanja ljudi ostajajo v veljavi. V tem okviru je treba ponovno poudariti možnost gibanja iz delovnih razlogov, tudi za čezmejne delavce.

Glavne novosti na seznamu dovoljenih trgovskih in proizvodnih dejavnosti

Navajamo dejavnosti, ki so bile dodane in tiste, katerim je bil spremenjen opis. Celoten seznam je na voljo v uredbi in prilogah.
 

 
Trgovske dejavnosti
  Prodaja papirja, kartona in pisarniškim materialom
Prodaja na drobno knjig
Prodaja na drobno oblačil za otroke in novorojenčke
Strateške dejavnosti
02 Gozdarstvo in uporaba gozdnih površin
16 Industrija lesa in izdelkov iz plute (razen pohištva); izdelava izdelkov iz slame in materialov za pletenje
25.73.1 Proizvodnja ročnih orodij; zamenljivi deli za obdelovalne stroje
26.1 Proizvodnja elektronskih komponent in elektronskih plošč
26.2 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
33 Popravila, vzdrževanje in namestitev strojev in opreme (razen naslednjih kod: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
42 Nizke gradnje (razen naslednjih kod: 42.91, 42.99.09 in 42.99.10)
46.49.1 Trgovina na debelo s papirjem, kartonom in pisarniškim materialom
46.75.01 Trgovina na debelo z gnojili in drugimi kemikalijami za kmetijstvo
78.2 Posredovanje začasne delovne sile omejeno na dejavnosti, ki se izvajajo in so prisotne v prilogah 1, 2 in 3 te uredbe
81.3 Nega in vzdrževanje krajine, razen novih realizacij
82.20 Dejavnost klicnih centrov z omejitvijo na »prejemne telefonske centre (inbound), ki odgovarjajo na klice uporabnikov preko operaterjev, preko avtomatične distribucije klicev, preko integracije računalnik-telefon, interaktivni sistemi glasovnega odgovora ali sistemi, ki sprejemajo naročila, nudijo informacije o izdelkih, se ukvarjajo s podporo kupcem ali reklamacijami« in vsekakor omejeno na dejavnosti, ki so prisotne v prilogah te uredbe
99 Ekstrateritorialne organizacije in organi


Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it