Pogajanja za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter med EU in Novo Zelandijo – poziv za posredovanje interesov in ovir pri poslovanju

ponedeljek, 16. julij 2018

Obveščamo vas, da je Evropska unija v juliju 2018 začela pogajanja za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov z Avstralijo in Novo Zelandijo.
 
V maju 2018 je Svet za zunanje zadeve (trgovina) sprejel pogajalske smernice za začetek pogajanj EU za prostotrgovinska sporazuma z Avstralijo in Novo Zelandijo, ki so bile konec junija tudi javno objavljene na spletni strani Evropske komisije. Prvi krog pogajanj z obema državama bo potekal v juliju.
 
Pogajalske smernice se nanašajo na sporazuma, ki naj bi zajela liberalizacijo blagovne menjave, trgovine s storitvami in neposrednih naložb z vidika dostopa na trg in javnih naročil, skupaj z določbami, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, necarinske ovire, sanitarne in fitosanitarne ukrepe, majhna in srednja podjetja, regulatorno sodelovanje, trajnostni razvoj, idr., ne predvidevata pa določb glede zaščite naložb in reševanja sporov med investitorjem in državo.
 
Študija učinkov, ki je bila narejena na EU ravni, je pokazala, da je večina poslovnega sektorja naklonjena prostotrgovinskemu sporazumu z Avstralijo oz. Novo Zelandijo.
 
Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije, DG Trgovina.
 
Slovenija podpira sklenitev prostotrgovinskih sporazumov med EU in Avstalijo ter Novo Zelandijo, saj  meni, da bosta prinesla nove poslovne priložnosti tudi za slovenska podjetja. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zato želimo identificirati interese slovenskih podjetij, ki že poslujejo oziroma nameravajo poslovati z avstralskim in novozelandskim trgom, vključno s  trgovinskimi ovirami, s katerimi se pri tem srečujejo, kar bo služilo kot podlaga za aktivno sodelovanje z Evropsko komisijo v procesu pogajanj.
 
Podjetja zato vabimo, da nam posredujejo povratno informacijo o svojih specifičnih interesih (sektorji, konkretni proizvodi, storitve) in ovirah, s katerimi se pri poslovanju s tema državama soočajo (carine in necarinske ovire, omejitve pri opravljanju storitvenih dejavnosti ali pridobivanju javnih naročil idr.). Dobrodošle bodo tudi informacije o morebitnih  defenzivnih interesih. 
 
Prosimo, da informacije posredujete na e-naslova: eutrade.mg@gov.si in  tatjana.kosir@gov.si  do 20. avgusta 2018.

Na spletni strani Evropske komisije sta objavljena tudi Vprašalnika za podjetja, s pomočjo katerih želi  Evropska komisija od podjetij zbrati informacije o praktičnih izkušnjah pri poslovanju na obeh trgih. 
 
Avstralija: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=255
Nova Zelandija: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=256
 
Rok za posredovanje odgovorov Evropski komisiji je 7. september 2018. Podjetja naprošamo, da z morebitnimi odgovori seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na zgoraj navedena e-naslova.