Pogoji vstopa v BiH

četrtek, 01. oktober 2020


Posodobitev razmer za Bosno in Hercegovino, 25. september 2020

Vsi tujci so dolžni spoštovati epidemiološko zdravstvene ukrepe in navodila, ki so jih sprejeli organi BIH.

Veljavni ukrepi v Federaciji BIH so objavljeni na strani Federalnega ministrstva za zdravje: covid19.fmoh.gov.ba/novosti.
Veljavni ukrepi v Republiki Srpski so objavljeni na strani Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske: www.phi.rs.ba.

Vstop v BIH, stanje na mejnih prehodih
Od 12. septembra 2020 je dovoljen vstop v BIH vsem tujcem, ki izpolnjujejo pogoje za vstop po Zakonu o tujcih BIH, pod pogojem, da se ob vstopu predloži potrdilo o negativnem PCR testu na SARS -CoV-2, ki v trenutku vstopa v državo ni starejše od 48 ur. Vstop je možen s potnim listom ali osebno izkaznico.

Izjeme, ki za vstop v BIH ne potrebujejo potrdila o negativnem testu na SARS -CoV-2:

  • državljani Črne gore, Republike Hrvaške in Republike Srbije, če v BIH vstopajo direktno iz države, katere državljani so, kot tudi njihovi mladoletni otroci in partnerji, ki so državljani drugih držav,
  • posadka in kabinsko osebje letala, če je BIH njihova končna destinacija,
  • vozniki in sovozniki tovornih vozil ob opravljanju mednarodnega transporta blaga v cestnem prometu, pod pogojem, da njihovo bivanje v BIH ni daljše od 12 ur,
  • posadka tovornih vlakov in ladij v mednarodnem prometu,
  • diplomatsko-konzularno osebje in osebje mednarodnih organizacij, pri izvrševanju službenih obveznosti, ob vstopu je potrebno predložiti ustrezen potni list,
  • službe in ekipe civilne zaščite, kadar je njihov  vstop v BIH je nujen in neodložljiv,
  • pripadniki vojaških sil držav članic Severnoatlantske pogodbe in drugih držav, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir ter pripadnikom Štaba NATO in EUFOR v BIH,
  • vodje držav in vlad in člani njihovih delegacij, ko je njihov prihod in odhod v/iz BIH najavljen po diplomatski poti ali preko protokola pristojnega organa BIH,
  • tujci, ki tranzitirajo čez ozemlje BIH zaradi vrnitve v državo običajnega prebivališča, brez zadrževanja na območju BIH,
  • mladoletni tujci, če je eden od staršev državljan BIH in tujec, ki je zakonski partner  državljana BIH.


Povezava na Odlok (Odluka o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu)

Letališča
Mednarodni leti iz Sarajeva in Tuzle se odvijajo skladno z redom letenja. Redi letenja se spreminjajo in so objavljeni na spletnih straneh aerodromov.


Javni prevoz
Javni prevoz deluje. Vzpostavljeni so avtobusni prevozi med BIH in Slovenijo. Sarajevo - Ljubljana  v četrtek in soboto ob 17,00 uri. Sarajevo - Maribor v torek, četrtek in soboto ob 8,00 uri. 
AP Sarajevo: busticket4.me/autobuska-stanica/detalji/Sarajevo-As/MNE/1830

Karantena v Slovenijo pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah, kamor sodi tudi Bosna in Hercegovina.

Pripravila:
Duša Škulj
Veleposlaništvo Republike Slovenije Sarajevo
E: Dusa.Skulj@gov.si