Ponovno odprta vavčer za digitalni marketing in vavčer za pripravo digitalne strategije

torek, 14. april 2020
 
 

Dva izmed vavčerjev, ki ju je Slovenski podjetniški sklad začasno zaprl, sta ponovno odprta  (Ur.l. št. 49 z dne 10.4.2020):
 
-          Vavčer za digitalni marketing in
-          Vavčer za pripravo digitalne strategije.Odpirata se za vzhodno kohezijsko regijo.

 

Vavčer za digitalni marketing

 
Upravičeni stroški in obseg sofinanciranja
 
Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR. – Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR. – Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).
 
Več informacij in prijavni obrazci
 
 
 

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 
Upravičeni stroški in obseg sofinanciranja
 
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: – Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje Stran 924 / Št. 49 / 10. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji). Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Pri pogojih za kandidiranje je dodan pogoj: prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih.
 
Več informacij in prijavni obrazci