Poročilo: IT v Ukrajini 2021

petek, 28. januar 2022

IT Ukraine Association, specializirano združenje informacijsko-tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij, je pripravilo nacionalno študijo o IT industriji v Ukrajini.

Leta 2021 se je izvoz ukrajinske IT industrije povečal za 36 %, s 5 milijard USD na 6,8 milijarde USD, število specialistov s tega področja pa se je povečalo z 244 tisoč na 285 tisoč. 

Poročilo predstavlja kratkoročne (do enega leta) in srednjeročne (do leta 2025) napovedi razvoja IT industrije, specializiranega izobraževanja, primerjavo Ukrajine s sosednjimi državami, pa tudi podatke o stanju na trgu poslovnih nepremičnin in vplivu Covid-19 na obliko dela podjetij. 

Ukraine IT Report 2021

Dodatne informacije:
IT Ukraine Association, hello@itukraine.org.ua