Poročilo o napredku pri zadnjem 13. krogu pogajanj o TTIP

sreda, 25. maj 2016
Poročilo o napredku kaže, da so pogajalci dosegli dober napredek na vseh treh področjih pogajanj, in sicer pri boljšem dostopu do trgov za podjetja ZDA in EU, pri poenostavitvi tehničnih predpisov brez nižanja standardov ter pri globalnih trgovinskih pravilih, vključno s trajnostnim razvojem, delovnimi predpisi in okoljem ter posebnim poglavjem za mala in srednje velika podjetja. Vendar pa velika razhajanja ostajajo na področju storitev in javnega naročanja. Namen predloga v zvezi z zdravili je omogočiti tesnejše sodelovanje med regulatorji, da bi povečali učinkovitost in zagotovili koristi za paciente. Sodelovanje zadeva koordiniran pregled farmacevtskih obratov v izogib nepotrebnemu podvajanju, zmanjšanje potrebe po podvajanju odobritvenih postopkov za zdravila tako v EU kot v ZDA ter medsebojno podporo pri pripravi predpisov na novih področjih, kar bi pospešilo in pocenilo odobritve zdravil. Predlog jasno določa, da obe strani ohranjata popolno regulativno pravico za dosego ciljev javne politike ter zaščite ljudi, živali in okolja.
 
Komisija z objavo dokumentov izpolnjuje svojo zavezo za večjo preglednost trenutniih pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe.
 
Celotno poročilo