Poročilo ugotovitvenega sveta v sporu glede kitajskih ukrepov za izvoz redkih zemelj ter volframa in molibdena

torek, 01. april 2014

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je 26. marca 2014 objavila Poročilo ugotovitvenega sveta v sporu (DS 431, DS 432, DS 433) glede kitajskih ukrepov za izvoz redkih zemelj ter volframa (Tungsten) in molibdena (Molybdenum). To poročilo potrjuje, da so ukrepi za izvoz redkih zemelj, volframa ter molibdena v obliki izvoznih carin, kvot ter omejitev za izvozna podjetja, neskladne s kitajskimi obveznosti v WTO.

Redke zemlje vključujejo 17 kemijskih elementov, ki se uporabljajo skoraj v vseh visokih tehnoloških proizvodih za vsakdanjo rabo, kot so računalniki, kamere, telefoni, TV, varčne žarnice ter avtomobili. Uporaba je še posebej namenjena proizvodnji visoko učinkovitih magnetov, optičnih materialov, baterij, zlitin... Podobno velja za volfram in molibden. Kitajska je monopolni dobavitelj redkih zemelj in volframa z 90 % deležem v svetovni proizvodnji, v proizvodnji molibdena pa ima 36 % delež.

EU je skupaj z nekaterimi drugimi članicami WTO (Japonska, ZDA) marca 2012 zahtevala posvetovanja zaradi kitajskih izvoznih omejitev zaradi kršitev Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT 1994), in sicer VII. člena (vrednotenje za namen carinjenja), VIII. člena (pristojbine in formalnosti v zvezi z izvozom in uvozom), X. člen (objava in administracija trgovinskih predpisov), XI. člena (splošna odprava količinskih omejitev) ter Protokola o pristopu Kitajske WTO.

V sporu je kitajska stran trdila, da je namen omejitev ohranitev kitajskih izčrpljivih naravnih virov in zmanjševanje onesnaževanja, ki ga povzroča rudarstvo. Po mnenju pritožnikov je namen ukrepov omogočiti kitajski industriji poseben dostop do teh materialov. S tem bi kitajska industrija pridobila konkurenčno prednost, saj bi morali nekitajski kupci v nekaterih primerih plačevati dvojno ceno v primerjavi s svojimi kitajskimi konkurenti.

Kitajsko sklicevanje na XX. člen GATT 1994 (splošne omejitve) zaradi varstva človeškega, živalskega in rastlinskega življenja ali zdravja ter ohranjanje omejenih virov in povezovanjem le teh z omejevanjem domače proizvodnje ali potrošnje, ni bilo sprejeto.

Podobne kršitve, kot v tem sporu, so bile ugotovljene tudi pred dvema letoma v sporu glede izvoza kitajskih surovin (DS 395 - Measures Related of the Exportation of Various Raw Materials).