Poslovna skrivnost kot oblika intelektualne lastnine, specifike s področja IKT

četrtek, 16. april 2015

Poslovne skrivnosti so zelo pomembno področje intelektualne lastnine, ki jih podjetja pogosto podcenjujejo. Preventiva je zlato pravilo, ki ga je treba upoštevati pri zaščiti poslovnih skrivnosti.

Nekaterea področja intelektualne lastnine se nanšajo na vsa podjetja, druga so specifična za podjetja s področja informacijsko komunikacijske tehnologoje.

 

 

Pripravil:

China IPR SME Helpdesk