Posodobitev EU seznama blaga z dvojno rabo

torek, 22. december 2020


Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo obvešča gospodarske in druge relevantne deležnike, da je EU je z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1749 z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo posodobila seznam blaga z dvojno rabo, za katerega je potrebno dovoljenje.

Seznam sedaj vključuje vse spremembe, ki so bile dogovorjene v mednarodnih izvoznih režimih do objave. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, L 421, 14. decembra 2020 in je pričela veljati naslednji dan po objavi."  

Povezava do objave v Uradnem listu Evropske unije