Posojilo Svetovne banke republiki Malawi v višini 86 milijonov USD

petek, 11. september 2020


Washington, 3. september 2020 –  Svetovna Banka je vladi republike Malawi odobrila  kredit v vrednosti 86 milijonov dolarjev za  povečanje dostopnosti do finančnih virov za spodbujanje podjetništva ter zmogljivosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSMP) in za ublažitev negativnih ekonomskih učinkov COVID-19.

Pandemija COVID-19 je povzročila ekonomske tresljaje, kar se je pokazalo predvsem zaradi upada povpraševanja, zmanjšanja ali celo prekinjene oskrbe, zaostrovanja kreditnih pogojev, likvidnostnih težav in povečane negotovosti na trgu. Ta razvoj dogodkov je še dodatno otežil izzive, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja, vključno s pomanjkanjem dostopa do financiranja, kar škoduje sicer zdravim podjetjem. Vlada Malawija zato želi kratkoročno in srednjeročno podpirati mala in srednje velika podjetja, da bi obvladovala vpliv pandemije in tako spodbudila ustvarjanje novih delovnih mest ter trajnostno gospodarsko rast.

Projekt bo s financiranjem zagotovil, da bodo mikro, mala in srednja podjetja nenehno oskrbovala gospodarstvo s pomembnimi dobrinami in storitvami ter ublažila tveganje za neuspeh oz. stečaj. Poleg tega bo projekt MSMP-jem, ki imajo potencial za visoko gospodarsko rast, le-to omogočil z zagotavljanjem usposabljanja kadra, zlasti za mlade podjetnike. Projekt naj bi odpravil tudi nekatere tržne pomanjkljivosti, ki omejujejo ponudbo cenovno dostopnega financiranja.

Mednarodno združenje Svetovne banke za razvoj (IDA), ustanovljeno leta 1960, pomaga najrevnejšim državam na svetu z zagotavljanjem nepovratnih sredstev in posojil z nizkimi do ničelnimi obrestmi za projekte in programe, ki spodbujajo gospodarsko rast, zmanjšujejo revščino in izboljšujejo življenje revnih. IDA predstavlja eno izmed največjih virov pomoči za 76 najrevnejših držav na svetu, od tega 39 afriških. Sredstva IDA prinašajo pozitivne spremembe za 1,6 milijarde ljudi, ki spadajo med države IDA. V zadnjih treh letih so letne obveznosti v povprečju znašale približno 21 milijard dolarjev, približno 61 odstotkov pa je bilo namenjenih Afriki.

Vir: World Bank

Slovenski poslovni klub Zambija
E: info@slo-zambia.com