Posvetovanje Evropske komisije z deležniki glede seznama proizvodov za uvedbo dodatnih carinskih dajatev na uvoz iz ZDA, na podlagi razsodbe v trgovinskem sporu EU proti ZDA (Boeing)

četrtek, 18. april 2019

Evropska komisija je 17. 4. 2019 začela posvetovanje z deležniki glede seznama proizvodov za uvedbo dodatnih carinskih dajatev na uvoz iz ZDA, na podlagi razsodbe v trgovinskem sporu EU proti ZDA zaradi subvencioniranja ameriških proizvajalcev velikih civilnih letal (Boeing).

Posvetovanje je odprto do 31. maja 2019.

Evropska komisija je določila seznam proizvodov s poreklom iz ZDA, za katere bi se lahko uvedle višje carinske dajatve na uvoz v EU. Seznam proizvodov je sestavni del informacije o posvetovanju.

Deležniki, zlasti podjetja in interesna združenja (zbornice) so vabljena k sodelovanju v posvetovanju. Prispevki deležnikov bodo Evropski komisiji v pomoč pri določitvi končnega seznama proizvodov in višine carinskih dajatev. Deležnike hkrati naprošamo, da o interesih seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si).