Posvetovanje o zaščiti malih vlagateljev

ponedeljek, 11. oktober 2021

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) do 2. januarja 2022 zbira mnenja in predloge deležnikov o predlogih za večjo zaščito malih vlagateljev.

Več:
Informacija ESMA s povezavo na posvetovanje

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be